U bent hier

Nieuws van De Wieksjlaag

Nieuwe site; www.infoberinge.nl  mail steingood@infoberinge.nl 

Voor vragen, nieuws of ideeen kunt u altijd terecht via dit mailadres of bellen naar 077-306 0151

Gebruikersraad;
De GR komt maandag 22 mei weer bijeen. Dit overleg vindt 4 x per jaar plaats.
Geplande bijeenkomsten nog op 11 sept. En 11 dec.
Alle verenigingen die vaste gebruiker zijn hebben een afvaardiging in de Gebruikersraad waar alles wat gebruik Wieksjlaag aangaat be spoken words.

Bloed prikken,
VieCurie komt elke woensdag van10.15 – 10.30 uur on bloed te prikken, dit in de zorgruimte van de Wieksjlaag.
Kom zoveel mogelijk naar deze priklocatie zodat we deze kunnen behouden in Beringe

De Nabber;
Er is afscheid genomen van Nicole als compagnon/beheerder. Ves heeft in de persoon van Joey Sonnemans een nieuwe medewerker gevonden.

De gymvloer had enkele beschadigingen die gerepareerd zijn of nog worden gerepareerd.
Helaas is er afgelopen week weer schade gemeld, de reparatie hiervan wordt weer in gang gezet.

Voor reserveringen graag mailen naar info@wieksjlaag.nl U krijgt ter bevestiging een mail terug.
Afname van koffie/thee e.a. zaken is afgesproken dat dit besteld wordt bij de Nabber.
Ook gebak, vlaai e.d. regelen met Ves of Joey van de Nabber.