U bent hier

Notulen openbare vergadering 23 mei 2022

Op 23 mei hielden we een vergadering in de vorm van een informatiebijeenkomst over Steingood voor alle inwoners uit Beringe en andere geïnteresseerden. De opkomst was erg goed. Mooi om te zien dat iedereen zo betrokken is.

De volgende onderwerpen kwamen aan bod:

- wat doet Dorpscoöperatie Steingood allemaal, wat is het doel en welke werkgroepen zijn er?
- Sjraar van Horen hield een presentatie over het boek Historisch Beringe
- Wim Nijman vertelde meer over het woononderzoek, de resultaten hiervan en hoe nu verder?
- hoe staat het met het oprichten van een zorgcoöperatie Hulp bij het huishouden?
- de visie over gebedshuizen kwam aan bod
- de thema-avond over veiligheid werd aangekondigd

Tijdens de rondvraag kwamen nog wat onderwerpen ter sprake.
Je leest er alles over in de notulen.

Heb je hier vragen of opmerkingen over?

Mail dan naar steingood@infoberinge.nl