U bent hier

Werkgroep Buitenhof beringe

Werkgroep Buitenhof Beringe; (lokatie oude school) Tom Geurts, Wim Nijman, Leon Wijhers, Johan Kessels, Sjaan van Horen
gemeente Ton vd Kerhof en Cas Denissen.

Stand van zaken 12 juni 2017
Project  oude school  Beringe:   BUITENHOF BERINGE

Ligging: Oude school  en gymzaal.

Beeldkwaliteitsplan en Bestemmingsplan

In overleg met de gemeente het beeldkwaliteitsplan ontwikkeld en vastgesteld.
Ontwerp bestemmingsplan samen met gemeente opgesteld en met omwonenden besproken.
Betrokken bij 2 huiskamergesprekken samen met de gemeente en omwonenden over naar voren gebrachte bezwaren.

Bestemmingsplan is vastgesteld in raadsvergadering van 28 maart 2017, 3 maanden later dan gepland.

Starterswoningen:

Oorspronkelijke opgave: 19 gegadigden

Locatie oude gymzaal:

Bij de starters voor vijf woningen bleef er uiteindelijk er maar een persoon over.

Toen is het plan aangepast in overleg met de gemeente van vijf woningen naar vier. Waarvan twee enkele woningen en een dubbele blok.

De dubbele blok licht nu bij de aannemers voor prijsbepaling.

Locatie St.Jozefschool:

Hier waren aan de kant de van de Kard van Rossumstraat 5 starterswoningen gepland, maar door de afnemende belangstelling zij deze vervangen door 4 seniorenwoningen.

Senioren / levensbestendige woningen

Oorspronkelijke opgaven senioren: 18

Het plan voor de senioren oftewel levensbestendige woningen is aangepast van 15 kavels naar 14 kavels, dit omdat de starters woningen zijn vervallen.

Definitieve kavelindeling en aantal m2 per kavel zijn vastgesteld.

De kavelprijs staat op 210 euro excl. BTW.

Grondprijs per kavel is berekend, incl. opslag openbare ruimte .
 

De toegangspaden en het openbare binnenterrein zal waarschijnlijk door de gemeente in erfpacht worden gegeven. Deze constructie zal dan door een vereniging van eigenaren worden beheerd.

In januari is de laatste voorlichtingsavond voor de gegadigden geweest en heeft er een loting van de kavels plaatsgevonden, er werden 9 kavels verloot.

Voor de senioren woningen zijn er nu nog drie families over. En dat is kavel  1 , 4 en 8.
 

Leon Wijhers is op dit moment bezig voor drie families de tekening aan te passen naar de persoonlijke wensen.

Zijn die verwerkt dan word de bestektekening gemaakt en kan er worden gestart.

Al is het maar voor drie woningen want de rest komt dan vanzelf.
 

Met gemeente afgesproken dat met de werkgroep een verkoopbrochure voor gegadigden met voorlopig bestek en prijsindicatie gemaakt wordt.

Verdere aanvulling verslag;
Waarom doet deze groep dit? Uit idealisme, goedkoper dan project ontwikkelaars. Niemand van de groep verdiend er iets aan en we hebben invloed hoe nieuwbouw eruit gaat zien. In verleden wel eens het idee geopperd om ook woningen voor statushouders daar te bouwen, dit past niet echt in dat plan.