U bent hier

Kort verslag uit overleg

Kort verslag overleg maandag 17-06-12

Dorpscooperatie Steingood

Bestuursleden; Thijs Rutten, Johan Theeuwen, Bert Coppelmans,

Johan Driessen, Leo Willems, Marion Backus, Truus Verhoijsen,
Sjraar van Horen, Leon Wijhers

Adviseurs; Theo Broekmans, John Timmermans.

Afvaardiging in dit overleg;
werkgroep Buitenhof Beringe, Wim Nijman
werkgroep veiligheid en structuur, Peter van Horen

Werkgroep Buitenhof Beringe; (lokatie oude school) Tom Geurts, Wim Nijman, Leon Wijhers, Johan Kessels, Sjaan, gemeente Ton vd Kerhof en CAS Denissen.
Wim Nijman heeft eea ander toegelicht en uitgelegd. Zie verslag Buitenhof Beringe

Werkgroep Veiligheid en Structuur;
Peter van Horen, Wouter Willems, Huub Derks, Marion Backus, Hans Peeters, Anja vd Berg en Rob den Mulder. In verleden aantal schouwen gedaan, kijken naar veiligheid. Grootste probleem is rotonde, hoort onder provincie. Gemeente en deputé provincie zijn al eens komen kijken.
Idee; led verlichting bij oversteekplekken.
Nu weer een bijeenkomst gepland met deputé provincie en gemeente en wel 5 juli om 10.15 uur

Structuur is lastig omdat er weinig/geen draagvlak van ondernemers industrieterrein is. Veiligheid is hoofdmoot. Fietspad langs Meijelseweg en hoek Hoogstraat, Kievit, Meijelseweg heeft de aandacht van de werkgroep. Daar ontstaan vaak rare en onveilige situaties. Ook omgeving school staat nog hoog op lijstje.
Wat betreft lantaarnpalen die stuk zijn, hondenpoep en andere defecten op of rondom straat en openbare ruimte, dit kunnen mensen zelf melden bij gemeente.

Wieksjlaag onder Steingood; De Wieksjlaag blijft voorlopig zelfstandige stichting.

Beringe Buiten; Gaan eigen stichting vormen, loopt het goed kan de stichting opgeheven en ondergebracht in stichting maatschappelijk vastgoed. Businessplan binnenkort naar provincie.
Hopelijk kunnen ze aan de slag na de vakanties.
Beringe Thoes, Grashoek gaat samenwerken met Beringe in deze pilot zorg aan huis.

Belevings/schoolplein; werkgroep, Ton Kempen, Kindercentra Hoera, leerkrachten, leden MR, ouders en Steingood. Er wordt een nieuw ontwerp gemaakt voor een belevingsplein.
Basis is/wordt natuurlijk en duurzaam. We vragen tzt hulp van ouders en grootouders.

Herbestemming kerk en pastorie,
Dorpscooperatie Steingood heeft het plan om de gebouwen voor Beringe te behouden en deels te exploiteren en onderhouden. De kerk blijft voor erediensten behouden.
Hierin hebben we toestemming en medewerking nodig van parochiecluster St. Vincentius en het Bisdom. Hiervoor is geld nodig en zijn we in overleg met o.a. de provincie Limburg.
Daarom komt Dhr R. Lebens op 3 juli 13.30 uur voor een overleg inzake herbestemming kerk.