U bent hier

Verslag overleg 19 februari

Verslag overleg maandag 19 februari 2018
Dorpscooperatie Steingood

Werkgroep verkeer & structuur;
Rode draad is de rotonde, hier moet men flink aan trekken, juli en november 2017 laatste overleg, nog steeds niet duidelijk wat wel en niet aan afspraken gedaan wordt. Aanpassing Meijelseweg is inmiddels in begroting opgenomen. De rotonde moet hierin ook in meegenomen worden
In de zomer organiseert men een rollator-tour, zodat defecten e.a. zaken aan het licht komen.
Trottoirs in nieuwe aanleg Beringe zuid zijn op sommige plekken te hellend.
Verkeersveiligheid school, Hans Peeters; dit is in behandeling, feiten niet direct te benoemen maar heeft er vertrouwen in. Wordt ook nog besproken op school met veiligheidscoördinator en kinderen, ook ambtenaar en politie. Parkeerplaatsen op Kard. de Jongstr. Kiss en ride?? Proces loopt, in de gaten houden
Vrachtwagens/Kanaalstraat, volgens inside- info wordt het minder
Snelheidsmetingen, bij gemeente nog steeds geen aanleiding om maatregelen te nemen.
Andere zaken uit optrommelactie; Toelichten in openbare bijeenkomst.
B.v. Lantaarnpalen in buitengebied. Beleid in buitengebied.
Parkeerproblemen in, b.v. Esserstraat, overleggen met aanwonenden

Wonen en Leefbaarheid d.d. overleg 22 januari, het verslag nog niet binnen
Opmerkingen ivm overleg;

  1. Woonvisie gemeente; in de kramp over de krimp, dus minder woningen
  2. Gemeente bang voor bouwen leegstand
  3. Provincie wil wel ruimer denken hierin.
  4. Op dit moment is er enorm behoefte, vooral, in sociale sector woningen
  5. Geen huizen, geen kinderen school

 
Kerk en Pastorie
Gesprek gehad met cluster, kerk niet beschikbaar voor huisartsen.
Huisartsen zijn nu met een bedrijfspand bezig in Beringe.
De dames huisartsen houden optie kerk open.

Cluster wil pastorie verbouwen, geldmiddelen lenen van andere parochies, w.o. Grashoek en Koningslust. Opmerking;  hier wordt vooral economisch maar niet sociaal gedacht.
Steingood wil voor Beringe graag een sociaal tref -en zorgcentrum bieden.
Steingood wil de pastorie huren maar niet verbouwd/gerenoveerd. Dat willen we zelf doen. We kunnen en willen de huur van een verbouwde/gerenoveerde pastorie niet betalen.
Ander aandachtspunt; subsidie bij provincie voor de kerk toch aanvragen zodat vloerverwarming, isolatie en lichtstraat opgepakt kan worden. Dus voorbereiding nevengebruik voor in de toekomst.
Steingood wil deze situatie uitleggen aan inwoners Beringe middels een openbare bijeenkomst zodat duidelijk is/wordt hoe de vork in de steel zit in dit gebeuren.
Het heeft veel tijd en geld gekost, Steingood heeft voor geldelijke ondersteuning gezorgd om eea uit te zoeken. Destijds is het met de school ook misgegaan waarvan Steingood de zwarte Piet toegeschoven kreeg. Dit willen we niet weer. De organisaties waarmee wordt overlegd missen de sociale binding met Beringe wat het proces lastig maakt.

Beringe Buiten: Wiel Stammen is door Steingood voorgedragen als bestuurslid stichting Beringe Buiten. Wiel gaat werkgroepen volgen en aan de hand daarvan neemt hij taken op zich. Tennisclub moet nog bestuurslid leveren. Overleg wordt gepland met Steingood o.a. reglement voor gebruikers, lening die destijds is toegezegd e.a. zaken.

Speelplein;
Werkgroep Belevingsplein heeft donderdag 15 febr. een eerste poging gedaan om wat voor bereidend werk te doen. Er is om hulp gevraagd aan (groot)ouders middels diverse kanalen en persoonlijke benadering, dit lukt gewoon niet. Besloten is nu om al het voorbereidende en te plaatsen toestellen uit te besteden aan ondernemers,  zoveel mogelijk uit Beringe. Er is een betonbuis en valzand geleverd. Verder zijn we in onderhandeling over een 2e hands klimtoestel. Besteld;  een schommel, duikelhekjes, wiebelbrug en 2 jeugdbankjes.

Rondvraag;
Openbare vergadering; datum 16 april
Vios; Hierin komen flexplekken en brasserie