U bent hier

Verslag overleg maandag 12 maart 2018

Ingekomen stukken;

  1. VKKL workshop 28 maart
  2. Gezamenlijk dorpsoverleg 12 april
  3. Buitenhof Beringe, update, 2 plaatsen verkocht, 5 in optie.
    donderdag 22 mrt om 8.30 uur overleg op gemeente
Wonen en Leefbaarheid overleg 22 januari j.l., verslag OR zie bijlage
Kerk en Pastorie
Besluit van cluster, kerk niet beschikbaar voor huisartsen. Pastorie niet te huur
Steingood wil de situatie uitleggen aan inwoners Beringe in openbare bijeenkomst op 16 april zodat duidelijk is/wordt hoe de vork in de steel zit in dit gebeuren.
Eerst vrijwilligers kerk informeren op do 15 mrt a.s.

Dorpsondersteuner, Een infoboekje is klaar wordt bij de cliënten en betreffende groepen afgegeven. Stichting KernKracht, financiële verwerking betalingen e.d. is bijna rond. Steingood wordt tzt uitgenodigd voor een info.
 
 Beringe Buiten: Stichting Wieksjlaag is in gesprek over een vorm van lening, obligaties etc.. Er is aan stichting Beringe Buiten gevraagd om een voorstel in deze, inzicht in financiën en waarvoor precies die lening is. Ook de looptijd van de lening bepalen

Speelplein;
Werkgroep Belevingsplein. Besloten is om al het voorbereiden en plaatsen uit te besteden aan ondernemers uit Beringe. Er zijn een aantal dingen waar we rekening mee moeten houden w.o. de infiltratiekorven. Daar mogen geen boompjes/struiken op geplant worden. De samenwerking met de gemeente is prima, communicatie met Prisma blijft te wensen over. Wordt aan gewerkt

Openbare 16 april;
26 maart een bijeenkomst bestuur om 16 april voor te bereiden.