U bent hier

Verslag bijeenkomst 3 september 2018

Bij het eerste deel van dit overleg waren de wethouders Rob Wanten en Wim Hermans van de gemeente Peel en Maas aanwezig. Doel was elkaar informeren van de laatste stand van zaken. Bijvoorbeeld over woningbouw.

Uitleg wethouder Rob Wanten hierover:
Op dit moment is er een grote vraag, starters, ouderen, hoe hard zijn de prognoses, gaan we niet van een te negatief scenario uit? Arbeidsmigranten, krimp, wordt hierdoor contingent opgelegd? Waar al een bestemming is, kan het doorgaan. Aanpassen van een bestaande woning voor verhuur, dat kan, hoogstwaarschijnlijk met tijdspad b.v.10 jaar. Iets toevoegen, nieuwbouw, kan wel maar wat blijft er achter, leegstand bestaande bouw. Jeugd behouden in eigen dorp, banen behouden, bedrijven moeten mensen hier naar toe kunnen halen. Jonge mensen waardoor je de vergrijzing kunt beperken. Er is een specifieke vraag van jongeren voor starterswoning in Beringe, dit gaat lopen. Naar behoefte in kunnen vullen en mee bewegen in de markt. College wil graag die beweging maken en mogelijkheden creëren.
 
Hierna volgde een uitleg over Stichting Steingood, met als extra aandachtspunten:

Ontstaan en doel:
Coöperatie opgericht om gebouwen voor Beringe te behouden, waaronder de school. Dus aparte coöperatie waar we gebouwen in kunnen beheren, plan is/was school, Beringe Buiten, kerk en pastorie. b.v. Prisma huurt dan ruimte van coöperatie zodat school behouden blijft ook bij te lage aantal leerlingen. Als Wieksjlaag veel boekingen heeft zou een vereniging kunnen wijken naar school.

Behoud gebouwen
Stichting Wieksjlaag is weer in gesprek met cluster voor behoud gebouwen kerk en pastorie. Maatschappelijke organisaties zijn erg behoudend, w.o. stichting school, windmolens en Cluster ivm kerk en pastorie. Voor de school heeft de coöperatie de subsidies binnen gehaald. Daarna was coöperatie geen partner meer. Voelt niet sociaal en maatschappelijk. Beheer is een stuk terug gedrongen. We nemen geen risico op financieel vlak, mogelijkheden zoeken en onderzoeken we. Steingood is ook sociale coöperatie, kijk naar pilot WMO en dorpsondersteuner. We krijgen best wel ruimte maar zakelijke kant van coöperatie is nog niet genoeg ontwikkeld, revenuen windmolens in toekomst zijn welkom om eea te onderbouwen en te realiseren.
Gemeenschapshuis de Wieksjlaag inkomsten huur, 11% van verenigingen, rest komt van ondernemers die we huisvesten. We kijken kritisch naar wat we wel/niet huisvesten Kerk blijft voorlopig in gebruik met haar erediensten. Wieksjlaag kan misschien wel de pastorie huren, de hoogte van de huur? cluster bepaalt dat!! De pastorie willen we graag een maatschappelijke en sociale functie geven. Dus uitbreiding van functies in stichting gemeenschapshuis en waar nog behoefte aan is. Opmerking; Bisdom wil niet verkopen, Bij bisdom komt ook inzicht financieel. Medegebruik!! Wachten is op nieuwe bisschop! CDA heeft een mening over kerkgebouwen niet de kerk (religie) Situatie nu, Beringe is goed verzorgd. Beringe Buiten concept is goed, staan samen sterk, ze willen aanvullend zijn, een win win situatie. Sport en bewegen is gezondheid. Verenigingen moeten wel open staan voor andere ideeën en niet alleen eigen spelletje blijven spelen. Wethouder Hermans; “college staat positief t.o. sportterrein etc.”. Geld tekort, plan wordt breed gedragen, wordt accommodatie zonder hek erom dus toegankelijk voor iedereen. Moet ook uitnodigend zijn, sport is noodzakelijk. Een kantine wordt niet gesubsidieerd. Kost wel ‘t meeste. Donderdag a.s. komt extern bureau met uitkomst onderzoek en aanbeveling. Daarlangs financiële bronnen aanboren, particuliere Beringenaar alweer vragen vinden ze moeilijk, de obligatieverkoop is goed geslaagd. Achterban is steeds goed geïnformeerd.

Werkgroep Veiligheid en Structuur
Werkgroep Veiligheid en Structuur, nu voortaan onder noemer Werkgroep Veiligheid, nieuwe werkgroep samenstellen om Beringe meer smoel te geven. Sommige plannen, rotonde en Meijelseweg zijn weer getorpedeerd. Frustrerend. Veel werk door veel mensen. Woorden van Wil van der Coelen; Wel bezig blijven want het moet schuren voordat het gaat schuren. Opmerking; Dit is recht gezet middels telefoontje Van W.v.d.C. 4 sept. J.l., het geld gaat er wel komen dus rotonde en Meijelseweg worden aangepast.

Hierna ging de bijeenkomst zonder de wethouders verder.

Ingekomen stukken

Agenda:
* Dorpsfonds, reglement of statuten wijzigen. Dan kunnen we ook met de mannen van de windmolens gaan praten. 2019 allemaal uitgeprocedeerd, een omgevingsfonds waarin geld gestort wordt. Partners, wethouders en anderen worden ook benaderd. Thijs zet dit door.
* Veiligheid, is besproken met aanwezige wethouders. Thijs, wat moeten/kunnen we ermee. Peter neemt contact op met betreffende personen Ter info; Vios is wit geschilderd, pui erin, ramen weer terug achterkant. Obelisk, nieuwe eigenaar, wat gaat daar gebeuren? We denken opslag, navragen bij gemeente?