U bent hier

Beringe Buiten - Programma’s

Vernieuwende in het plan Beringe Buiten in vergelijk met andere buiten/sport accommodaties:

* Benutting voorzieningen gedurende de huidige daluren
* 7 dagen per week, ’s morgens t/m ’s avonds
* Georganiseerd en individueel sporten en bewegen
* Openbaar
* Open karakter
* Huur door nieuwe partners
* Sociale programma’s en activiteiten            
             o  Vitale gemeenschapsontwikkeling
             o  Ontmoeten (jong & oud)
             o  Tegengaan vereenzaming
             o  Vitaliteit (jong & oud)
             o  Bevorderen langer thuis wonen
             o  Re-integratie

Doelstelling dat inwoners van Beringe duurzaam langer en gezond leven en (blijven) meedoen in de samenleving

Heeft U ideeën over activiteiten en programma’s die mogelijk passen binnen deze ‘open’ omgeving en visie van Beringe Buiten, laat het ons weten!  Doel is dat het een plan ván en vóór Beringe gaat worden, waarbij we zoveel mogelijk ideeën en initiatieven vanuit de Beringse gemeenschap (niet-commercieel dan wel kleinschalig commercieel gebruik) willen bedienen.

Mail uw ideeen naar beringebuiten@infoberinge.nl