17 februari 2023

1 maart inloopmoment project Heldensedijk/Meijelseweg

Voor het project Heldensedijk/Meijelseweg organiseerde de gemeente Peel en Maas inloopmomenten en keukentafelgesprekken met inwoners. Hierbij is veel informatie opgehaald. Er ligt nu een aangepast ontwerp van dit traject. Hierin staat onder meer dat de gemeente van plan is om de weg tussen Meijel en Beringe af te waarderen van een 80 km/u naar een 60 km/u weg.

Iedereen kan dit aangepaste ontwerp bekijken tijdens een inloopmoment op 1 maart. De gemeente licht dan de gemaakte keuzes toe.

  • Locatie: D’n Binger, Alexanderplein 2 Meijel
  • Tijd: inloop tussen 16.00 uur en 20.00 uur

Na dit inloopmoment gaan ze aan de slag met de verdere uitwerking. Als je op de hoogte wilt blijven, kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief van de gemeente.