Infoloket KBO

KBO Beringe beschikt over een ouderen adviseur die via de KBO is opgeleid. Zij is tevens opgeleid als belastingadviseur. Zij volgt jaarlijks de bijscholings- cursussen, om de wijzigingen die elk jaar plaats vinden, ook te kunnen toepassen.

Onze ouderenadviseur:
Thera Janssen-Sieben; voorheen filiaalhoudster van de Rabobank te Beringe, actief als penningmeester van de KBO en vrijwilligster bij diverse verenigingen.

U kunt telefonisch met de adviseur contact opnemen, en wordt eventueel thuis bezocht.
Thera: 077-30 763 46 / 06-309 21 562
Ook is het mogelijk per mail uw vraag aan Thera te stellen.( infoloketberinge@ziggo.nl)

Uw vragen worden altijd discreet behandeld.

Voor iedereen
Mensen die vragen hebben, hoeven niet lid te zijn van de KBO. Wij zijn er voor de gehele Beringse gemeenschap. Schroom niet wij zijn er om U te helpen met vragen over: pensioen – uitkeringen – inkomen – belastingen – ziektekosten – administratie – WMO – AWBZ – vervoer, etc. Als wij U niet kunnen helpen, kunnen wij U wel doorsturen naar de bevoegde instantie.