Over ons

Kijk voor actuele informatie op www.beringebuiten.nl.

Uitslag behoefte inventarisatie

De behoefte inventarisatie enquête gehouden door Beringe Buiten om mee te denken over de invulling van activiteiten in het Beringe Buiten Park is afgerond. We zijn erg verheugd dat maar liefst 179 formulieren zijn ingevuld. Dit is 23,2% van de Beringse huishoudens.

Een prachtig resultaat, waar wederom uit blijkt dat Beringe erg betrokken is bij het ontstaan en de realisatie van Beringe Buiten!! De komende weken gaan we de uitslagen op een rijtje zetten, waarbij we wel al kunnen verklappen dat Sport, Bewegen en Ontmoeten de meest ingevulde onderdelen zijn, specifieker gezegd kwamen de wensen voor Jeu de Boules, Multifunctioneel sportveldje en Natuurspeeltuin het vaakste voor.

Op 20 april gaan we een actieve meedenk avond organiseren in De Wieksjlaag waar we alle resultaten van de enquête zullen presenteren. Hiervoor willen we nu al graag iedereen uitnodigen die mee wil denken en mee wil helpen aan de verdere uitwerking en realisatie van diverse mogelijkheden! Reserveer alvast 20 April 19.30 in je agenda!

Behoefte inventarisatie

2020 wordt het jaar van de start van Beringe Buiten, ‘open’ sport-, beweeg- en ontmoetingspark. Jij kunt je mening geven over de verdere invulling hiervan door deze enquête in te vullen. Alle wensen vanuit de Beringse gemeenschap worden geïnventariseerd en nadien wordt de haalbaarheid getoetst.
Voor het invullen van de enquête klik op deze link. Geef ook je mening en bepaal mede de toekomst van Beringe. Samen zijn we Beringe!

Inloopuur zaterdag 21 december, 10:00-12:00 uur

Zoals u mogelijk al gezien hebt, verloopt de bouw van onze multifunctionele buitenaccommodatie voorspoedig en hopen we dat ergens in de zomermaanden van 2020 de nieuwbouw opgeleverd wordt. Op veler verzoek hebben we samen met de aannemer besloten gedurende de bouw op 2 momenten een inloopuur te houden.  Tijdens dit inloopuur kunt u komen kijken naar de vorderingen van de bouw, rondlopen in het gebouw, vragen stellen en uzelf een beeld komen vormen van hoe het eruit komt te zien. Als bestuur van Stichting Beringe Buiten willen we u dan ook uitnodigen om op zaterdag 21 December tussen 10:00 en 12:00 uur naar ons nieuwe onderkomen te komen kijken. Wij verheugen ons erop u te mogen ontvangen en rondleiden.

We hopen velen te mogen begroeten op zaterdag 21 December. Tot dan!

De schop kan de grond in! – Juni 2019

Wij zijn verheugd te kunnen mededelen dat de laatste hordes genomen zijn om nu een start te kunnen gaan maken met de realisatie van Beringe Buiten. Het heeft lang geduurd, maar eindelijk is het zover; DE SCHOP KAN DE GROND IN!

Zoals via eerdere berichtgeving gecommuniceerd is Stichting Beringe Buiten al enkele jaren druk in de weer om het plan Beringe Buiten te realiseren. Door met name de toenemende kosten in de bouw waren we in 2018 helaas genoodzaakt om terug te gaan naar de tekentafel. Hier is het afgelopen jaar achter de schermen hard gewerkt en is het gebouw aangepast, met instandhouding van de benodigde functies en de uitgangsvisie; een multifunctioneel duurzaam open sport-, beweeg- en ontmoetingspark voor jong en oud.

Na de eerdere subsidietoekenningen van de Gemeente Peel en Maas en de Provincie Limburg, heeft dit voorjaar de gemeenteraad van Peel en Maas ingestemd met een extra bijdrage voor Beringe Buiten en is er tevens goedkeuring ontvangen voor een rijkssubsidie. Dit waren de belangrijkste stappen die nog genomen moesten worden om nu daadwerkelijk te kunnen gaan starten met de realisatie van Beringe Buiten. Een plan van en vóór ons Beringe.

We zijn momenteel gestart met de bouwvoorbereidingen en verwachten na de bouwvak vakantie te starten met de bouw. Eerst samen 5x Beringen vieren en daarna Beringe Buiten realiseren!

Werkgroepleden gezocht – Maart 2019

Dinsdag 26 maart j.l. heeft de gemeenteraad van Peel en Maas ingestemd met een extra bijdrage van €125.000,- aan Beringe Buiten. Deze toekenning is een zeer belangrijke stap richting de realisatie van Beringe Buiten. Om echter te kunnen starten met de realisatie en deze ook vlotjes te laten verlopen is er méér nodig dan alleen de financiële middelen……

WERKGROEPLEDEN GEZOCHT!

Om het plan Beringe Buiten de komende maanden verder gestalte te gaan geven en ter ondersteuning in de naderende uitvoeringsfase, is Stichting Beringe Buiten nog op zoek naar mensen die actief willen gaan meedoen in een van de werkgroepen. Heb jij interesse en/of vaktechnische kennis om het komende jaar ook in een van onderstaande werkgroepen je bijdrage te leveren? Laat het ons weten door een mail te sturen naar beringebuiten@infoberinge.nl.

Alle hulp is welkom om het project Beringe Buiten te doen slagen en om er samen voor te gaan zorgen dat we iets neer gaan zetten voor de toekomst van Beringe. Dames en jongeren zijn met name welkom zodat hun ideeën ook meegenomen kunnen gaan worden in de verdere invulling.

Overzicht van de werkgroepen, de huidige leden en hun opdrachten:

 1. Financiën

Voorzitter: Wil Schers
Leden: Wil Heussen, Ralf Timmermans, Cor Kessels, (vacature)
Opdracht:

 • Aanboren en aanvragen ondersteunende geldschieters en fondsen
 • Beheer en toezicht financiën
 1. Verlichting

Voorzitter: John Theunissen
Leden: Maik de Bruijn, Geert van Zon, Tom Geurts, Joost van den Beucken, Henry Bankers, Marc Sonnemans,
Opdracht:

 • Inventarisatie en advies uitbrengen aan de Stichting omtrent type, aantallen, subsidie, duurzaamheid, kosten van:
  • Veldverlichting (voetbal en tennis)
  • Verlichting rondom gebouw
  • Verlichting loop/jogging paden
  • Verlichting in het gebouw (adviserend aan werkgroep interieur)
 1. Multifunctionaliteit

Voorzitter: John Smedts
Leden: Mandy Briels, Joost van den Beucken, Work-Sjop, Richard Stammen, Nicole Martens, Eric Theunissen, Eric Verhaegh, (vacature)
Opdracht:

 • Onderzoeken en opzetten van (sociale) activiteiten en programma’s
 • Onderzoeken en aanboren mogelijke extra huurders
 1. Horeca & Inrichting

Voorzitter: Cor Kessels
Leden: Henny Smedts, Ruud Peeters, Nico Theelen, Frans Bos, Bert Hendriks, Wilbert Janssen, Hans Sijben, Johan Driessen, Piet Geurts, Truus Wilms, (vacature)
Opdracht:

 • Opzetten horeca plan (incl. organisatie/beheer/toeleveranciers) en opstellen pakket ven eisen;  koeling, buffet, keuken, voorraadkast
 • Opzetten inrichtingsplan, kleur- en sfeerstelling gebouw
 • Interieur design
 1. Communicatie

Voorzitter: Wilbert Dericks
Leden: Pim Hermans, Peter van Horen, Roger Gielen, John Timmermans, John Verhoysen, John Theunissen,
Opdracht:

 • Voorbereiden en verzorgen interne en externe communicatie (social media, nieuwsbrief, werving, website)
 • (Beringse) bevolking op de hoogte houden van ontwikkelingen
 1. Sponsoring

Voorzitter: Peter Minten
Leden: Guido Gielen, Sytze Kooistra, Jeroen Gielen,
Opdracht:

 • Sponsorwerving
 • Invulling sponsoruitingen
 • Acties voor inzamelen extra financiële middelen
 1. Infrastructuur

Voorzitter: Wiel Stammen
Leden: Rick Simons, Ties van Maris, Freek Leijsten, Geert van Zon
Opdracht:

 • Park inrichting en infrastructuur rondom het gebouw
 • Coördineren zelfwerkzaamheden infrastructuur
 1. Bouw & Bouwbegeleiding

Voorzitter: Leon Wijhers
Leden: Tom Geurts, Geert van Zon, Cor Kessels, Louis Pennings, Wiel Stammen, Johan Theeuwen, Johan Driessen, Math Stammen, (vacature)
Opdracht:

 • Uitvoering en beheer bouw/bouwvoortgang incl. rapporteren naar bouwdirectie
 • Coördineren zelfwerkzaamheden bouw

Wil je met ons meedoen en ook mee gaan draaien in een van de werkgroepen ? Laat het ons weten door een mail te sturen naar beringebuiten@infoberinge.nl

Bouw ook mee aan óns Beringe!

Stijging bouwkosten vertraagt start Beringe Buiten – oktober 2018

De stijging in de bouwkosten zorgen voor steeds meer problemen in de markt, zo ook voor het initiatief Beringe Buiten.

Nadat afgelopen oktober, de gemeente raad akkoord is gegaan met de financiële bijdrage aan Beringe Buiten is de initiatiefgroep aan de slag gegaan met de uitvoeringsfase. Na het ontvangen van de offerte van de aannemer bleken de daadwerkelijke bouwkosten, door het aantrekken van de economie en de krapte binnen de bouw, 35% hoger dan het gebudgetteerde bedrag.

Samen met de aannemer hebben we mogelijke aanpassingen onderzocht en reeds doorgevoerd, maar komen we momenteel nog steeds €250.000,- te kort om de aanbesteding te kunnen doen en met de bouw te kunnen gaan starten. Het project Beringe Buiten is in een kritieke fase aangekomen als het gaat om de uitvoering binnen de financiële kaders.

Op dit moment is de initiatiefgroep Beringe Buiten aan het onderzoeken welke mogelijkheden er wellicht nog zijn hoe we dit tekort weg kunnen werken of dat we extra financiële middelen kunnen aanboren. We zijn hierover in gesprek met de aannemer, een onafhankelijke adviesbureau en de gemeente Peel en Maas. De huidige verwachting is echter dat dit meerdere maanden kan gaan duren en derhalve een vertraging van de bouwstart met zich meebrengt.

We hebben er alle vertrouwen in om ook dit probleem samen op te lossen en dit unieke plan ván en vóór Beringe te kunnen gaan realiseren.
Initiatiefgroep Beringe Buiten en bestuur stichting Beringe Buiten

Mail: beringebuiten@infoberinge.nl
Website: www.beringebuiten.nl

Unieke actie Party Service Hans Janssen met Beringe Buiten 

Gun jij het initiatief Beringe Buiten een extra financieel steuntje? Dan is dit je kans!
Partyservice Hans Janssen en Stichting Beringe Buiten gaan een samenwerking aan. Van 1 december 2017 t/m 1 oktober 2018 kun je bij een online bestelling bij Partyservice Hans Janssen een actiecode gebruiken. Van iedereen die deze code gebruikt, gaat 5% van het totaal bedrag van de bestelling rechtstreeks naar het initiatief Beringe Buiten.

Beringe zijn we samen, gebruik daarom de actiecode: “SAMEN BERINGE” bij het plaatsen van je bestelling.

Steun Beringe Buiten en bestel via www.partyservicehansjanssen.nl met actiecode SAMEN BERINGE bij Partyservice Hans Janssen!

Statusupdate Beringe Buiten – 2 maart 2018

Nieuw logo stichting Beringe Buiten

Statusupdate Beringe Buiten – 16 december 2017 

Steun ons zodat we daadwerkelijk in 2018 de schop in de grond kunnen zetten

Help ons door actief deel te nemen in een werkgroep – Dit plan kan alléén maar tot uitvoering worden gebracht als we er samen de schouders onder zetten. Wil jij hier ook het komende jaar je bijdrage aan leveren? Meld je aan door een mail te sturen naar beringebuiten@infoberinge.nl en geef je bijdrage binnen een werkgroep op je eigen vakgebied, kennis en kunde. Bouw ook mee aan óns Beringe!

We hebben inmiddels het streefbedrag van €25.000 aan obligatie inschrijvingen bereikt. BEDANKT BERINGE!!! Inschrijvingen lopen echter nog door tot 31/12/2017. Nog niet ingeschreven? Wacht niet en schrijf je vandaag nog in!  Voor meer informatie over Beringe Buiten en digitale inschrijving voor de obligatielening ga naar  www.beringebuiten.nl

Gebruik bij een online bestelling bij Partyservice Hans Janssen de actiecode: “SAMEN BERINGE” want Beringe zijn we samen! Van iedereen die deze code gebruikt, gaat 5% van het totaal bedrag van de bestelling rechtstreeks naar het initiatief Beringe Buiten. Bestel dus via via www.partyservicehansjanssen.nl

Statusupdate Beringe Buiten – 25 november 2017 

We kunnen van start….. en u kunt ons nog steeds helpen!

De financiele goedkeuring van Gemeente en Provincie zijn binnen. De bouwschetsen en het bestek zijn klaar en diverse aannemers zijn benaderd om in te schrijven. Tevens is op 16 november jl. Stichting Beringe Buiten opgericht. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door personen die geen bestuurslid zijn van participerende verenigingen.

Met de oprichting van de stichting kan er gestart worden met de uitvoering van het plan Beringe Buiten. De Stichting Beringe Buiten bouwt een nieuwe buiten accommodatie incl. beweegomgeving en gaat vervolgens deze accommodatie cq. omgeving deels ter beschikking stellen, deels verhuren en deels de gelegenheid geven tot het uitoefenen van sport, spel en sociale activiteiten.

Het doel van de stichting is om bij te dragen aan een vitaler, gezonder en socialere gemeenschap. De stichting doet dat door de accommodatie en de terreinen beschikbaar te stellen aan organisaties en instellingen die ook bijdragen aan dat doel. Ook neemt de Stichting initiatief om programma’s op te zetten gericht op diverse doelgroepen.

Het stichtingsbestuur wordt versterkt door een aantal werkgroepen om deze mooie ambities waar te maken. Er zijn o.a. werkgroepen gericht op de bouw, financiën, multifunctionaliteit en communicatie.

Wil jij daar ook je bijdrage aan leveren? Je bent van harte welkom om het komende jaar samen met ons dit plan tot uitvoering te gaan brengen. Meld je aan door een mail te sturen naar beringebuiten@infoberinge.nl en geef je inbreng binnen een werkgroep op je eigen vakgebied, kennis en kunde. Bouw ook mee aan ons Beringe!

Om het initiatief Beringe Buiten financieel draagbaar te maken, is er ook een bijdrage vanuit Beringe zelf gebudgetteerd. Dit kan middels deelname aan de uitgeschreven obligatielening.

Inmiddels is al 87% van de 250 obligaties  toegezegd vanuit de Beringse gemeenschap. Dit is echt een fantastisch resultaat en toont aan dat Beringe achter dit plan staat. Iedereen die al heeft ingeschreven nogmaals hartstikke bedankt. We zijn er echter nog niet……..

Willen we dit plan ván en vóór heel Beringe en zijn toekomstige generaties daadwerkelijk tot uitvoering kunnen gaan brengen binnen de financiele kaders, zullen wij als Beringse gemeenschap ook bij moeten dragen om de financiële begroting helemaal rond te krijgen.

Heb je je nog niet ingeschreven voor een of meerdere obligaties? Wacht niet en schrijf je vandaag nog in!  De inschrijving loopt tot 31-12-2017.

Voor informatie over Beringe Buiten en digitale inschrijving voor de obligatielening ga naar  www.beringebuiten.nl
Statusupdate Beringe Buiten – 26 oktober 2017 

Gemeente

Op 24 oktober is in de opiniërende raadsvergadering het ingediende voorstel voor financiering van het plan Beringe Buiten unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad van Peel en Maas. Dit betekend dat nu vanuit de gemeente alsmede vanuit de provincie, de plannen en de financiële bijdrages hieraan zijn goedgekeurd.  We kunnen ons nu gaan richten op de realisatie!
Doordat de gemeenteraad het plan al unaniem heeft goedgekeurd in de opiniërende raadsvergadering betekend dat de besluitvormende raadsvergadering, gepland op 7 november, niet meer van toepassing is.

We willen iedereen van ganser harte bedanken, die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen in de voorbereidingen om dit prachtige plan vorm te geven en de financiële middelen bij gemeente en provincie vrij te maken. Nu kunnen we aan de slag om alle voorbereidende inspanningen ook zichtbaar en tastbaar te maken en ons gaan richten op de uitvoeringsfase.

Beringe

Om een start te kunnen maken met de realisatie van het plan Beringe Buiten, is er ook een bijdrage vanuit Beringe zelf gebudgetteerd. Dit kan middels deelname aan een uitgeschreven obligatielening. Inmiddels is, binnen 4 weken na de start van de voorinschrijving, al  67% van de 250 obligaties  toegezegd vanuit de Beringse gemeenschap. Dit is echt een fantastisch resultaat en toont dat Beringe achter dit plan staat. Iedereen die al heeft ingeschreven nogmaals hartstikke bedankt. We zijn er echter nog niet!
Willen we dit plan ván en vóór heel Beringe en zijn toekomstige generaties daadwerkelijk tot uitvoering kunnen gaan brengen, zullen wij als Beringse gemeenschap ook bij moeten dragen om het financiële plan helemaal rond te krijgen.
Heb je je nog niet ingeschreven? Wacht niet en schrijf je vandaag nog in.

Steun ook dit initiatief voor de leefbaarheid van óns Beringe en schrijf je in voor een obligatielening!

Voor informatie over Beringe Buiten en digitale inschrijving voor de obligatielening ga naar  www.beringebuiten.nl

Statusupdate Beringe Buiten – 18 oktober 2017 

Gemeente

Op zaterdag 14 oktober is de gemeenteraad bij de 3 accommodaties op bezoek geweest en hebben wij hen nogmaals de situatie ter plekke laten zien. Tevens hebben wij een presentatie gegeven van het plan Beringe Buiten en de onderliggende business case. We waren verheugd om te mogen constateren dat er maar liefst 18 personen vanuit de gemeente en gemeenteraad aanwezig waren op deze bijeenkomst.

Voor de besluitvorming vanuit de gemeente zijn er 2 openbaar toegankelijke raadsvergaderingen gepland en van groot belang voor de doorgang van ons project. Dit zijn:

    * Opiniërende raadsvergadering op dinsdag 24 oktober, 19:30 uur in het huis van de gemeente
    * Besluitvormende raadsvergadering op dinsdag 7 november, 19:30 uur in het huisvan de gemeente

Tijdens deopiniërende raadsvergadering heeft de initiatiefgroep Beringe Buiten ook spreekrecht waar zij gebruik van zal maken. De raadsstukken zijn via www.peelenmaas.nl inzichtelijk.

Het zou een grote steun in de rug zijn en tevens duidelijk maken aan de gemeenteraad dat wij als Beringe achter dit plan staan, als we op deze avonden met zoveel mogelijk mensen de vergadering bijwonen. Kom ook en laat door je aanwezigheid op 24 oktober en 7 november zien dat de gemeenteraad er niet onderuit kan om het voorstel Beringe Buiten aan te nemen!

PS. Er is een mogelijkheid is dat er op 24 oktober al een besluit genomen kan worden, waardoor 7 november dan niet meer aan de orde is. We zullen dit dan natuurlijk communiceren.

Provincie

Vanuit de provincie hebben we vorige week de officiële toezegging van hun bijdrage mogen ontvangen.

Beringe

Om daadwerkelijk een start te kunnen maken met de realisatie van het plan Beringe Buiten, is er ook een bijdrage vanuit Beringe zelf noodzakelijk.

Willen we dit plan ván en vóór heel Beringe en zijn toekomstige generaties daadwerkelijk kunnen realiseren, zullen wij als Beringse gemeenschap ook een  financieel steentje bij moeten dragen.Dit kan middels deelname aan een uitgeschreven obligatielening. Inmiddels is 36% van het streefbedrag van €25.000,- al toegezegd vanuit de Beringse gemeenschap.

Wij spreken veel mensen die dit initiatief willen steunen, maar zich nog niet hebben ingeschreven voor de obligatielening. De opmerking “…och ja, dat moet ik nog even doen…” horen wij vaak.

De financiële steun van Beringe is echter financieel noodzakelijk om daadwerkelijk te kunnen starten. Wacht dus niet en schrijf je vandaag nog inSteun ook dit initiatief voor de leefbaarheid van óns Beringe en schrijf je in voor een obligatielening!

Voor informatie over Beringe Buiten en digitale inschrijving voor de obligatielening ga naar  www.beringebuiten.nl

Statusupdate – 11 oktober 2017

2 weken geleden hebben wij op een informatiebijeenkomst in de Wieksjlaag de huidige status van het plan Beringe Buiten alsmede de details van de obligatielening aan de Beringse gemeenschap toegelicht. De presentatie zoals gegeven kun je inzien op http://www.beringebuiten.nl/wp-content/uploads/2017/10/Beringe-Buiten-status-en-obligaties-20170926.pdf

Enkele aandachtspunten die uit het publiek kwamen hebben we toegevoegd aan onze website www.beringebuiten.nl. Zo kun je nu op de site ook zien wat de huidige toegezegde obligatiewaarde is vanuit de Beringe gemeenschap, alsmede hebben we een FAQ (veel voorkomende vragen en antwoorden daarop) toegevoegd.

Op 7 november zal de gemeenteraad van Peel en Maas stemmen over de bijdrage vanuit de gemeente aan het plan Beringe Buiten. Hieraan voorafgaand hebben wij voor zaterdag 14 oktober de raad uitgenodigd om de situatie ter plekke in ogenschouw te komen nemen, waarbij we de noodzaak voor een vernieuwing nogmaals bij hen onder de aandacht zullen brengen.

Voor de gemeente alsmede voor de provincie is het belangrijk dat Beringe zélf ook laat zien dat ze achter dit plan staan en daar ook hun eigen steentje aan bij willen dragen.

Het moge dus duidelijk zijn dat willen we dit plan ván en vóór heel Beringe en zijn toekomstige generaties daadwerkelijk kunnen gaan realiseren, wij als Beringse gemeenschap ook aan zet zijn om een  financieel steentje bij te dragen en in een later stadium onze ondersteuning te bieden bij de daadwerkelijke realisatie.

Inmiddels is 23% van het streefbedrag van €25.000,- al toegezegd aan obligaties. Heb jij je nog niet ingeschreven?  Steun ook dit initiatief voor de leefbaarheid van óns Beringe en schrijf je in voor een obligatielening!

Voor informatie over Beringe Buiten en digitale inschrijving voor de obligatielening ga naar  www.beringebuiten.nl

Jij doet toch ook mee ?!

Hoe kunt u dit project steunen?

Met financiële steun vanuit de Beringse gemeenschap kunnen we onze gezamenlijke daadkracht laten zien om dit plan, voor Beringe en zijn toekomstige generaties, te bewerkstelligen. Wanneer we als gemeenschap deze financiële steun gerealiseerd krijgen, zijn de gemeente en de provincie bereid om het financiële plaatje sluitend te maken. U kunt dit initiatief steunen middels deelname aan een obligatielening. Bekijk hier de presentatie zoals gegeven op de bijeenkomst in de Wieksjlaag op woensdag 27 september tijdens de informatiebijeenkomst.

Bouw ook mee aan óns Beringe. Schrijf je in voor een obligatielening Beringe Buiten via www.beringebuiten.nl

Wat is Beringe Buiten?

Het doel van Beringe Buiten is een ‘open’ sport-, bewegings- en ontmoetingsplek die verbindt, verrijkt en verenigt. Hier kun je individueel en in verenigings- of groepsverband  sporten en bewegen, maar is er ook ruimte voor activiteiten op het gebied van zorg, re-integratie, onderwijs en cultuur.

Beringe Buiten, als onderdeel van dorps coöperatie Steingood , gaat gericht aan de slag om activiteiten en programma’s aan te bieden die aanvullend zijn op de activiteiten van de initiële initiatiefnemers zijnde voetbalvereniging BEVO, tennisvereniging BEVO en Jeugdwerk Beringe (JWB).

Klik hier voor het complete visiedocument van Beringe Buiten.

Initiatief gestart in 2010

In Beringe gingen de voetbal- en tennisvereniging en stichting jeugdwerk in 2010 met elkaar in gesprek over hun gezamenlijke toekomst, waarbij nadrukkelijk een directe relatie is gelegd met de kwaliteit van leven in Beringe. De vele gesprekken en verkenningen die daarna door een opgerichte stuurgroep samen met het dorp werden gevoerd, hebben nu, zes jaar later, geleid tot een uitgewerkt en doorgerekend plan met de naam Beringe Buiten. Het plan omhelst de realisatie van een ‘open’ sport-, beweeg- en ontmoetingspark ván en vóór Beringe dat door de Dorpscoöperatie Steingood zal worden geëxploiteerd. De voorzieningen hiervoor willen we daarbij centraliseren op de huidige locatie aan de Pastoor Geurtsstraat.

Samenwerking en aanvulling binnen de kern Beringe

Het initiatief Beringe Buiten is gericht op buiten activiteiten, waarin sport , bewegen en ontmoeten centraal staan. Deze buitenactiviteiten en de bijbehorende beoogde voorzieningen zijn derhalve aanvullend op de reeds aanwezige voorzieningen gericht op binnen activiteiten zoals gezamenlijk beheerd door dorpscoöperatie Steingood.

Beringe Buiten zal naast De Wieksjlaag, de pastorie en de Brede School onder het beheer van de dorpscoöperatie Steingood komen te vallen om zodanig een optimale samenwerking zonder onderlinge concurrentie te kunnen waarborgen. Vanuit deze opzet zal de dorpscoöperatie de komende jaren o.a. ook verdere verbindingen met maatschappelijke partijen in het onderwijs, de zorg en het sociale domein aangaan.

Het plan Beringe Buiten kiest voor nieuwe wegen en eigentijdse waarden en principes van samenwerking, gemeenschapszin, zelfsturing en eigenaarschap.

‘Open’ omgeving

Het  initiatief Beringe Buiten staat voor de ‘open’ club gedachte die gelooft in de onbegrensde mogelijkheden van sport en bewegen, jezelf te ontwikkelen en om mensen te verbinden.

De ‘open’ omgeving van Beringe Buiten kenmerkt zich door een letterlijk dan wel figuurlijk open karakter waarbij alle coöperatie leden, verenigingen en bedrijven alsmede andere bezoekers gebruik kunnen maken van de aangeboden voorzieningen. Ook niet-leden of niet aangesloten sporters kunnen gebruik maken van de ‘open’ sport-, beweeg en ontmoetingsomgeving die Beringe Buiten is.

Kern van de buitenactiviteiten is ontmoeten en verbinden, middels sport, spel en bewegen.

Door het creëren van deze bewegingsomgeving voor jong en oud, zal een sociale cohesie ontstaan waaruit het zorgen voor elkaar verder zal uitgroeien dan wel worden verstevigd.

Programma’s

Heeft U ideeën over activiteiten en programma’s die mogelijk passen binnen deze ‘open’ omgeving en visie van Beringe Buiten, laat het ons weten!  Doel is dat het een plan ván en vóór Beringe gaat worden, waarbij we zoveel mogelijk ideeën en initiatieven vanuit de Beringse gemeenschap (niet-commercieel dan wel kleinschalig commercieel gebruik) willen bedienen.

Samen willen we werken aan de toekomst van Beringe!

Inschrijving obligaties

Voor informatie over Beringe Buiten en digitale inschrijving voor de obligatielening ga naar  www.beringebuiten.nl

Contact

Voor vragen en of informatie, stuur een mail naar beringebuiten@infoberinge.nl of spreek een van de initiatiefgroepleden (John Smedts, Wilbert Dericks, Cor Kessels, Wil Schers, Peter Minten, John Theunissen) aan.