3 mei 2023

‘Beringe Schoon’ op school!

In de gemeente Peel en Maas is ongeveer 5 jaar geleden besloten om het probleem van zwerfafval aan te pakken, onder de naam Peel en Maas Schoon. Sinds 3 jaar is in Beringe door de inzet van Rob Custers dit initiatief ook van de grond gekomen. Door middel van het inzetten van vrijwilligers worden de straten in ons dorp schoongehouden. Deze adoptanten onderhouden ieder een eigen gebied.

Voorlichting op basisschool

Om het zwerfafval probleem echt op te lossen is een mentaliteitsverandering nodig. Daarom is er besloten om ook op onze basisschool voorlichting te geven. Door kinderen te laten zien hoe groot het probleem is, hopen we dat deze groep minder zwerfafval weggooit en misschien ook mee wil doen met onze opruimacties. Kanttekening hierbij is dat kinderen altijd door een volwassene begeleid worden.

Er is in overleg met de school gekozen om groep 4 en groep 7 hierin te betrekken. Deze groepen krijgen voorlichting op school. Vervolgens zal op 1 juni groep 4 de straten rondom de school gaan opruimen. Op 22 juni zal groep 7 het industrieterrein gaan aanpakken. Met dit project krijgen we ondersteuning van Meijel Schoon.

Vrijwilligers gezocht

Er zijn in Beringe nog een aantal straten onbezet op dit moment, waarvoor we nog vrijwilligers zoeken. Mochten er mensen vragen hebben, geïnteresseerd zijn in dit initiatief of materialen nodig hebben, dan kan er contact opgenomen worden met Maria Stultiens-Smolenaers via de mail: mariasmolenaers@hotmail.com

Vele handen maken licht werk!