12 november 2023

Gemeente stopt met berichten in de Hallo Peel en Maas

Gemeente Peel en Maas publiceert de wekelijkse gemeenteberichten vanaf 1 november 2023
niet langer in Hallo Peel en Maas. In plaats daarvan worden de berichten gepubliceerd via
verschillende andere kanalen.

De gemeenteberichten – bijvoorbeeld informatie over afvalinzameling, wegwerkzaamheden, de
agenda van de raadsvergadering en aangevraagde en verleende vergunningen – worden vanaf 1
november gepubliceerd via de volgende kanalen:

 • Iedereen kan zich abonneren op de digitale nieuwsbrief van de gemeente via
  www.peelenmaas.nl/nieuwsbrief. Kies voor de nieuwsbrief ‘Gemeentenieuws Peel en Maas’ (u kunt
  zich ook abonneren op andere nieuwsbrieven). Zo ontvangt u elke donderdag de gemeenteberichten
  in uw mailbox;
 • Via de landelijke website overheid.nl kunt u ‘berichten over uw buurt’ ontvangen,
  bijvoorbeeld over vergunningen die zijn verleend of een bestemmingsplan dat ter inzage ligt. Iedereen
  van 25 jaar of ouder die zijn e-mailadres al heeft opgegeven in MijnOverheid, ontvangt vanaf het
  najaar 2023 één keer per week een e-mail met ‘berichten over uw buurt’. U kunt zich ook zelf
  abonneren op deze e-mailservice via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt;
 • Op de kabelkrant van Omroep P&M verschijnt een aparte gemeenterubriek met berichten
  van de gemeente. De kabelkrant is zichtbaar op momenten dat er geen tv-programma wordt
  uitgezonden (meestal overdag). Elke donderdag verschijnen hier de nieuwe gemeenteberichten;
 • Elke donderdag ligt een papieren exemplaar van de gemeenteberichten ter inzage in de vestigingen van de bibliotheek en de gemeenschapshuizen in Peel en Maas. U kunt deze berichten inzien tijdens de openingstijden van de bibliotheek of het gemeenschapshuis.

Andere kanalen
Naast de bovenstaande kanalen blijft de gemeente ook berichten publiceren op www.peelenmaas.nl
en op Facebook, Instagram, X (voorheen Twitter) en LinkedIn. Ook kunnen inwoners van Peel en
Maas elke maand kijken naar het tv-programma Peel en Maas InZicht op Omroep P&M. Daarnaast
kunnen inwoners voor informatie over de afvalinzameling gebruik maken van de Afvalapp. Voor het
doorgeven van een melding over bijvoorbeeld kapotte straatverlichting of losliggende stoeptegels kunt
u de MijnGemeente app gebruiken.

Hulp
Inwoners die hulp kunnen gebruiken bij het abonneren op de digitale nieuwsbrief, het vinden van
informatie op de website van de gemeente of het installeren van apps, kunnen terecht bij het
Informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek in Baarlo, Kessel, Maasbree, Meijel en Panningen.
Vragen
Inwoners die vragen hebben, kunnen contact opnemen met de gemeente op telefoonnummer 077 – 306 66 66
of e-mail communicatie@peelenmaas.nl.