2 april 2024

Verslag overleg Steingood op 8 april 2024

Op 8 april vond er een overleg van Dorpscoöperatie Steingood met de kartrekkers plaats.

De volgende punten stonden op de agenda:

•  Ingekomen:
1. Verzoek Kinjer OLS Beringe om bijdrage
2. Opening brug over Helenavaart en kanaal van Deurne en Meijelseweg
3. Diverse nieuwsbrieven gemeente Peel en Maas

• Financiën

• Werk aan de winkel:
1. Wonen in Beringe
2. Energie(k) Beringe
3. Site en Social Media: kort verslag

Je vindt het verslag van die avond en andere overleggen onder het kopje Steingood.