28 december 2023

Nieuwsbrief Project Meijelseweg – Heldensedijk

Van de gemeente Peel en Maas ontvingen we de volgende informatie:

Werkzaamheden aan de brug

De verbinding tussen de Meijelseweg en Heldensedijk is weer zichtbaar. De komende periode bouwen we de werkzaamheden af. Dit duurt naar verwachting tot begin maart 2024.

Werkzaamheden aan de Heldensedijk

In november en december is er aan de Heldensedijk gewerkt en zijn er frees- en asfalteerwerkzaamheden uitgevoerd. De bereikbaarheid van aanwonenden en bedrijven was hierdoor tijdelijk beperkt. In de maand januari 2024 starten we op de Heldensedijk met het maken van de inritten en het aanpassen van de bushalte.

Fietspad Heldensedijk weer open vanaf 23 december 2023

Vanaf zaterdag 23 december 2023 is het fietspad langs de Heldensedijk weer toegankelijk voor fietsers en voetgangers. De werkzaamheden aan het kruispunt zijn dan helemaal gereed.

Werkzaamheden in de Kerkstraat duren langer

In november zijn we gestart met fase 3. Deze fase loopt vanaf de Jumbo tot en met de kruising Kerkstraat-Heldensedijk-Kapelkesweg-Heufkesweg. Door de slechte weersomstandigheden van de afgelopen weken duurt de afsluiting helaas langer dan gepland, tot eind januari 2024. We zorgen ervoor dat tijdens de kerstvakantie de rijweg toegankelijk is voor aanwonenden en bedrijven. Voor doorgaand verkeer blijven de winkels en bedrijven via de huidige omleidingen bereikbaar.

Wil je zelf het laatste nieuws over dit project ontvangen, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.