4 maart 2023

Onderzoek naar opvang Oekraïners aan de Eelserstraat

Van de gemeente Peel en Maas ontvingen we het volgende bericht:

Opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Meijel wordt mogelijk verplaatst naar Beringe

Op de voormalige camping De Nieuwe Hof in Meijel worden sinds het voorjaar 2022 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Vanaf het begin is bekend dat deze opvang voor een tijdelijke periode mogelijk is. In de loop van 2023 worden op deze plek namelijk arbeidsmigranten gehuisvest. Samen met de eigenaar van de locatie bekijkt de gemeente Peel en Maas of de opvang verplaatst kan worden naar een locatie aan de Eelserstraat in Beringe.

De eigenaar van De Nieuwe Hof is ook eigenaar van de locatie aan de Eelserstraat in Beringe. Op deze locatie bevinden zich voormalige agrarische gebouwen en een leegstaande bedrijfswoning. De eigenaar wil de bestaande gebouwen (vrijwel) geheel slopen en de locatie op termijn omzetten naar een bestemming voor een burgerwoning. Voor de periode tot dat moment willen de gemeente en de eigenaar bekijken of de locatie tijdelijk ingericht kan worden voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Gesprek met omwonenden
De gemeente en de eigenaar willen graag samen met de omwonenden van deze locatie bespreken op welke manier de opvang mogelijk gemaakt zou kunnen worden. De direct omwonenden zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst om hierover in gesprek te gaan.

Opvang in Peel en Maas
Naast twee gemeentelijke opvanglocaties – in Meijel en Maasbree – zijn er in de gemeente Peel en Maas ongeveer zestig particuliere opvanglocaties. De gemeente waardeert het enorm dat deze inwoners een jaar na het uitbreken van de oorlog nog altijd hun woning openstellen en een veilige en prettige opvangplek bieden aan mensen die moesten vluchten voor de oorlog in hun land. De gemeente spant zich in om de gemeentelijke opvang goed te organiseren. Onlangs is de opvanglocatie in twee woningen van Daelzicht in Maasbree verlengd tot 1 oktober 2023, met een optie tot verlenging tot en met 31 december 2023. Daarnaast zet de gemeente zich – samen met de eigenaar – in om de opvanglocatie in Meijel voort te zetten op een andere locatie. Zo blijft Peel en Maas een stevige bijdrage leveren aan het bieden van een veilige (tijdelijke) plek voor Oekraïense vluchtelingen.

Informatie op de website
Meer informatie over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Peel en Maas is te vinden op www.peelenmaas.nl (zoekwoord: Oekraïne). Voor vragen kunnen inwoners bellen naar de gemeente op telefoonnummer 077 – 306 66 66.