12 november 2023

Verbindingsdag Beringe Good in ’t Vel geëvalueerd

Voorafgaand aan het overleg van Dorpscoöperatie Steingood op 6 november 2023 is met verschillende organisaties en betrokkenen de verbindingsdag op 1 oktober geëvalueerd.

In het verslag hiervan kun je de op- en aanmerkingen vinden.

Conclusie was dat iedereen ermee instemt dat er twee keer per jaar een bijeenkomst komt. Afgesproken is, dat de eerstvolgende in maart 2024 plaatsvindt. We hopen dat anderen zich als kartrekkers gaan melden voor bepaalde initiatieven en/of samenwerking.

Als er ondersteuning nodig is, kun je dit dat laten weten via steingood@infoberinge.nl