22 januari 2024

Verslag bijeenkomst werkgroep Veiligheid met wijkagent

Op dinsdag 16 januari 2024 organiseerde de werkgroep Veiligheid een inloopbijeenkomst voor alle Beringse inwoners. Wijkagent Ton de Bruin was hier ook bij aanwezig.

Het was een zinvolle bijeenkomst, waarin verschillende zorgen door aanwezigen werden aangekaart.

Zoals onder meer:

  • overlast van blaffende en loslopende honden in de bebouwde kom
  • puinhoop door veel glaswerk bij de glascontainer bij De Wieksjlaag
  • hard rijden op de Kampweg
  • weer meer (illegaal) vrachtverkeer in Beringe

Samen met de wijkagent keek de werkgroep wat er met deze en de andere zorgen gedaan kan worden.

Je leest dit in het verslag van die avond.

Wil je in contact komen met wijkagent Ton de Bruin, dan kan dat via:
ton.de.bruin@politie.nl
tel. 0900 88 44
spoed: 112
www.politie.nl