17 februari 2023

Verslag vergadering Beringe Veilig

Op 19 december 2022 vergaderde de werkgroep Beringe Veilig met enkele medewerkers van de gemeente Peel en Maas.

Er is gesproken over:

  • Onderhoud weg Kanaalstraat (o.a. drempel Peelstraat)
  • Prognose over de inrichting gedeelte Kanaalstraat van 50 km naar 30 km
  • Voetverbinding richting Grashoek
  • Voetpad KBO op het plein
  • Stand van zaken project Meijelseweg binnen bebouwde kom incl. rotonde en komremmers Noordervaart en Noorderbaan

Je leest meer hierover in het verslag van die bijeenkomst.