11 mei 2023

15 mei bijeenkomst Beringe Good in ’t Vel

Op 13 maart was de 2e bijeenkomst van “Beringe Good in ’t vel”. Zie ook bijgaande samenvatting van dat wat er die vruchtbare avond is opgehaald. Nu gaan we weer samen verder aan de slag. De 3e avond is gepland op maandag 15 mei om 19:30 uur in de Wieksjlaag.We hopen dat de groep zich dan nog weer verder zal uitbreiden temeer we die avond juist de verdere samenwerking concreet bij de kop willen pakken.Bij de laatste sessie hebben we met 4 thematafels gewerkt waarop we nu even inzoomen.

1. Digitaal platform Beringe breedDe kar hiervan wordt met name getrokken door enkele mensen van Beringe Buiten. Er zijn daar ook mensen van o.a. Steingood en de Wieksjlaag aangeschakeld. De werkgroep gaat met de input van 13 maart verder aan de slag en zal 15 mei een korte terugkoppeling geven van de stand van zaken. Wil jij hier ook een actieve rol in hebben, neem dan contact op met: steingood@infoberinge.nl

2. Wonen/LeefbaarheidBij het gesprek aan tafel, werd snel duidelijk dat het niet alleen om wonen op zich gaat, maar dat we het feitelijk hebben over de leefbaarheid van Beringe. Om prettig te kunnen wonen, heb je ook de juiste voorzieningen nodig. De al bestaande werkgroep Wonen die onder Steingood functioneert, neemt de bevindingen van 13 maart mee in de besprekingen die men heeft en zal op 15 mei ook een korte update geven. Maar misschien heb jij ook nog andere suggesties, laat dat dan weten via steingood@infoberinge.nl

3. Samenwerking binnen BeringeEigenlijk is het hier allemaal om begonnen, maar die andere belangrijke zaken zijn ook van groot belang en daarmee zijn we al op de goede weg. Maar nu willen we hier samen met jullie graag verder – maar dan ook concreter – op inzoomen op 15 mei. En dat in samenhang met het volgende punt (gebouwen en locaties). Waar kunnen we (meer) samenwerken? En hoe? En wat kan ons dat allemaal opleveren? En bovenal, hoe kunnen we Beringe toekomstbestendig maken als het gaat om zorg en welzijn?

4. Gebouwen en locaties binnen BeringeEr is hiervoor ook al kort iets over gezegd. We hebben de nodige accommodaties in Beringe. Zonder de andere te kort te willen doen, springen De Wieksjlaag en Beringe Buiten er wel uit qua mogelijkheden en ook qua bezetting. Er zijn echter ook accommodaties die minder gebruikt worden en waarvan de exploitatie onder druk staat of kan komen te staan. In het bijzonder noemen we de kerk en de pastorie, maar er zijn er meer. En hoe kunnen we op dit vlak problemen voorkomen en gelijktijdig kansen benutten? Dat kan bijvoorbeeld door gezamenlijk nog meer gebruik te maken van eenzelfde accommodatie en gelijktijdig zaken ook af te stoten. Ook een actualiteit als de energiecrisis in relatie tot verduurzamen kan hierbij nogal parten spelen. Kortom, een interessante puzzel om samen eens te leggen en laten we dat niet voor ons uitschuiven.

5. Hiervoor hebben verschillende verenigingen wat huiswerk gekregenEen vragenlijst die prima kan dienen als intern praatstuk binnen jullie vereniging/organisatie. Voor nu misschien alleen binnen het bestuur, maar mogelijk willen verenigingen het er ook met de leden over hebben.Het is niet een lijst die ingeleverd moet worden (het mag natuurlijk) maar die voor nu tot de juiste discussie kan leiden, suggesties kan opleveren, maar misschien ook vragen.Als er vragen zijn, laat het ons even weten

Alvast hartelijk dank en hopelijk zien we mekaar op maandag 15 meiMet vriendelijke groet,

Ans Peeters dorpsondersteuner

Sjaan van Horen secretaris Steingood

Johnny Swaters opbouwmedewerker Vorkmeer