4 maart 2023

Verslag bijeenkomst omgevingsfonds Zonnepark De Schorf

Een deel van de opbrengst van Zonnepark De Schorf wordt ter beschikking gesteld aan de omgeving. Dit heet het omgevingsfonds en het bestaat uit een jaarlijks bedrag, voor een periode van 15 jaar. Op 31 januari was er een eerste overleg van de werkgroep over het omgevingsfonds.

Om omwonenden van het park, organisaties en ondernemers mee te laten denken over de besteding van het omgevingsfonds, is er vorig jaar een enquête gehouden.
Tijdens het overleg op 31 januari werden de resultaten besproken. Aan de hand hiervan worden de uitgangspunten van het fonds nu verder uitgewerkt.

Kijk voor meer informatie op de website van het zonnepark.